BİLİMLER AKADEMİSİ

Bilimler Akademisi, farklı disiplinlerde çalışan bilim adamları ve akademisyenler, özel ve kamuda çalışan araştırmacılar, Teknoparklarda ARGE yapan şirket ve araştırmacılar, Araştırma yapan Doktora/Yüksek lisans öğrencileri ve araştırma yapmak isteyen üniversite öğrencilerinden oluşan bir topluluktur.

Bilim ve bilimsel araştırmanın gelişebilmesi için özerk üniversitelerin ve özerk araştırma kurumlarının ve temel akademik özgürlüklerin gerekli olduğuna inanmaktayız. 

Bilimler Akademisi bütün dünya akademileri gibi, hükümetlerin politikalarından bağımsız olarak bilimsel liyakatı, dürüstlüğü, ilkeli olmayı, hakkaniyetli, adaletli ve özgürlük ilkelerini gözeten bir topluluktur.

Bilimler Akademisinin diğer bilim akademilerinden ayıran temel özellik akademik ünvana bakılmaksızın Mühendislik, tıp ve fen bilimleri alanında ARGE çalışmaları yapan bilim insanlarını biraraya getirmek ve ARGE yapan özel sektör ile ortak çalışmalar ve etkinlikler yapmaktır.

Bunun için teknolojik sinerji yaratmak için Teknopark Akademi oluşturulmuştur.

Ayrıca proje yapan araştırmacıların projelerini tanıtabileceği proje pazarı platformu oluşturulmuştur.

Bağımsız Bilimler Akademisi farklı disiplinlerdeki araştırmacıları ve mühendislik, tıp ve fen bilimleri alanlarında ARGE yapan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktayız.

Bununla beraber Bilimler Akademisi içinde Teknopark ve Teknokentler de faaliyet gösteren ARGE şirketleri ile ortak çalışmalar yapılmakta ve Teknopark ve Teknokent ARGE şirketlerindeki konusunda uzman araştırmacıların katılabileceği Teknopark Akademi platformu oluşturulmuştur. Burada amaç Teknopark ve Teknokentlerde farklı alanlarda çalışan araştırmacıları ve ARGE şirketlerini bir araya getirebilecek bir platform oluşturarak bir teknolojik sinerji yaratmaktır.

Araştırma ve ARGE yapan bilim insanlarının aynı şehirde ve ülkede bir arada bulunamayacağı için internet üzerinde bilimler akademisi platformu oluşturulmuştur. Bilimler Akademisinin her şehirde ve ülkede temsilcilikler oluşturulacaktır.

Bilimler akademisi eğitimin, özellikle de yüksek öğretimde okuyan öğrencilere bilimsel ve ARGE çalışmalarının nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimler verilmesi, üniversitelerde ve özel sektörde bilimsel ve ARGE çalışmalarının gelişmesi ve desteklenmesi için bu konularda görüşler geliştirerek bunları kamu ve özel sektör ile paylaşmaktadır.

Bilimler Akademisi’nin en önemli faaliyetlerinden birisi yaş sınırı olmadan ve doktoralı bilim insanlarının içinde olduğu araştırma çalışmalarını değerlendirerek dergilerde yayınlamak, ödüller vermektir. ARGE çalışmaları yapan araştırmacıların yaptığı projeleri Akademi Proje Pazarında sergilemek ve bu çalışmaları yatırımcılarla buluşturmaktır. Ayrıca proje pazarına katılan projelerin değer kazanması ve kaybolmaması için Proje Pazarı Dergisinde yayınlamasını sağlamaktır.

Bilimler akademisinin üyeleri tıp ve mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, matematik, sosyal bilimler, beşeri bilimler alanlarında yaptıkları çalışmalarla, uluslarası yayınlarla, bu yayınların sayısından ziyade içeriğiyle, yani bilime ve özel sektöre yaptıkları özgün katkılarla, öne çıkan bilim insanları arasından en az 3 üyenin değerlendirmesi ile seçilir.

Özellikle mühendislik ve fen bilimleri alanında Bilimler akademisine başvuru yapan üyelerin muhakkak en az bir BAP veya TÜBİTAK veya Teknopark veya Kosgeb vb. proje içinde olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmasa dahi Yurtiçi veya yurtdışındaki Proje pazarına veya proje yarışmasına katılmış olan araştırmacılar da Bilimler Akademisi üyesi olabilirler.

Tıp alanında uzman doktor, doçent ve profesörler, uzman olmayan doktor ve diğer araştırma yapan araştırmacılar için ayrı bir bilim kurulu oluşturulmakta ve yaptığı çalışmalar ayrı olarak değerlendirilmektedir. 

Aynı şekilde İktisat, işletme, siyasal, ekonomi, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında ayrı bir bilim kurulu oluşturulmakta ve üye başvurusu yapan araştırmacıların yaptığı çalışmalar ayrı olarak değerlendirilmektedir.

 

 

 

BİLİMLER AKADEMİSİ DERGİLERİ

 

 

 

 

BİLİMLER AKADEMİSİ ÇALIŞMA TOPLULUKLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferans, Kongre, Bienal, Seminer, Workshop, Toplantı

 

Conferences

Konferanslar-Kongreler

Ulusal ve Uluslararası Konferans ve Kongreler

Seminars

Seminars

Ulusal ve Uluslararası Bienal ve Seminereler

Workshops

Workshops

National and International Workshops

Meeting

Meeting

Uluslararası Toplantılar 

ARGE YAPAN ŞİRKETLER

Europa

European

European R & D companies supporting our society

America

American

American R & D companies supporting our society

Asia

Asian

Asian R & D companies supporting our society

African

African

African R & D companies supporting our society